GEOMEHANIČKI TIM
Počnite

O nama

Cilj nam je efikasna organizacija za izvođenje radova na izgradnji građevinskih objekata.

Zgrada

Timskim radom postižemo najviši kvalitet

Kompanija „Geomehanički tim - GMT“ je osnovana 2018. godine sa planom da postane lider iz oblasti građevinarstva, projektovanja i izvođenja najsloženijih hidrotehničkih i geomehaničkih radova. Posebno treba istaći praćenje i uvođenje novih tehnologija u oblasti geotehnike, a prema najvišim standardima u svetu. Od mehanizacije posedujemo:

  • Mait HR 300 - naša najveća i najmoćnija mašina
  • Mait HR 180 - dve nove mašine proizvedene 2018. godine
  • Mait HR 130 - dve nove mašine proizvedene 2018. godine

Usluge

Zgrada

Bušeni šipovi

Radimo klasično bušene šipove sa i bez zacevljenja prečnika od ϕ400mm do 1500mm dubine do 40m.

CFA šipovi i CFA sekantni šipovi.

Rade se prečnici ϕ400mm, ϕ600mm, ϕ800mm i ϕ1000mm. Izdvajamo se od konkurencije kompjuterima poslednje genereacije koji prate kontinuitet šipova i potrošnje betona.

Pobijeni šipovi

Radimo gotove AB pobijene šipove dimenzija 30x30cm, 35x35cm, 40x40cm i 45x45cm modernim hidrouličnim maljevima.

Dijafragme

Radimo prečnike 45cm i 60cm. Standardna širina lamele do 2.5m, dubine do 25m.

SDA šipovi

Preduzeće GEOMEHANIČKI TIM jedno je od retkih firmi koje u svom radu primenjuje SDA tehologiju, odnosno armirano-betonske šipove Solid Displacement Auger (SDA) tehnologijom.

Mega šipovi

Mega šipovi se koriste sa ojačanje i sanaciju temelja već postojećih objekata, kao i kada ne postoji mogućnost pristupa mašine za bušenje šipova

MAIT HR 300

Ovo je naša najveća i najmoćnija mašina koju imamo.

Maksimalna dubina koju moze postići bušenjem je 40m, prečnik svrdla do 1500mm - za bušene sipove (sa i bez zacevljenja), kao i 32m i 1200mm za CFA šipove)

Težina ove mašine je 118t u radu

MAIT HR 180

Mašine proizvedene 2018. godine

Geomehanički tim poseduje DVE mašine MAIT HR 180 proizvedene 2018. godine

HR 180 je jedan od najprodavanijih modela MAIT kompanije zbog svoje svestranosti, i lako se može prilagoditi različitim aplikacijama.

Opremljen cilindrom koji vrši pritisak na rotacionom pogonu i uglavnom se koristi za bušenje rupa velikog prečnika.

MAIT HR 130

Mašina proizvedena 2018. godine

Geomehanički tim poseduje DVE MAIT HR 130 mašine proizvedene 2018. godine

HR 130 je moćna kompaktna mašina koja ne zahteva demontažu prilikom transporta sa posla na posao.

HR 130 poseduje elektronski brojač dubine, sistem automatskog nivelisanja i klimatizaciju i sistem grejanja kako bi se omogućio prijatniji smeštaj operateru.

Reference:

Završeni projekti članova Geomehaničkog tima

Robna kuća IKEA

NIS rafinerija Pančevo

LAFARGE Beocin

Železara Smederevo

Airport City

Velike licence koje posedujemo

I030G1

Objekti za preradu nafte i gasa koji se grade van eksploatacionih polja po prethodno pribavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za eksploataciju mineralnih sirovina, proizvodnju biogoriva i biotečnosti u postrojenjima kapaciteta preko 100 t godišnje, naftovoda i produktovoda, gasovoda nazivnog radnog nadpritiska preko 16 bara ukoliko prelazi preko teritorije dve ili više opština, skladišta nafte, tečnog naftnog gaca i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja i magistralnih toplovoda

I040G1

Objekti bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekti za preradu kože i krzna, objekti za preradu kaučuka, objekti za proizvodnju celuloze i papira i objekti za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina koji se grade van eksploatacionih polja definisanih zakonom kojim se uređuje rudarstvo i geološka istraživanja, osim objekata za primarnu preradu ukrasnog i drugog kamena

I120G1

Građevinske konstrukcije za putnička pristaništa i luke.

Geomehanički tim

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.

Bulevar Zorana Đinđića 89
Beograd, Srbija 11000

office@gmtim.rs

+381 11 618 36 49

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!