Mega šipovi

Tehnologija izrade mega šipova

Mega šipovi se koriste sa ojačanje i sanaciju temelja već postojećih objekata, kao i kada ne postoji mogućnost pristupa mašine za bušenje šipova, što je bio slučaj u Mađarskoj, u Segedinu.

Pošto je trebalo odraditi pobijene šipove na mestu gde će se nalaziti nov objekat, kao i na mestima gde će se nalaziti stope za stubove prilaznice novom objektu, kao zamena za kontra-teret koristila se čelična roštiljna konstrukcija sa balastima koji su se ređali na nju, koji su predstavljali kontra-teret.

Čelična roštiljna konstrukcija se sastojala od 2 IPE500 profila dužine 4,0m, na kojim su bili postavljena, na ekvidistantnom rastojanju, 6 IPE300 profila. Svi profili su bili povezani preko varova.

Nakon određivanja pozicije šipova postavljaju se betonske stope dimenzija 1,0x1,0x0,25m, jedna na drugu i jedna pored druge, u visini od 1,0m i dužini od 4,0m, sa jedne i sa druge strane, na koje se postavlja čelična roštiljna konstrukcija.
Nakon montiranja čelične konstrukcije, na nju se ređaju balasti do potrebne težine za kontra-teret.
U konkretnom slučaju, tražena sila u šipu je iznosila 40 tona, gde je za kontra-teret, u zavisnosti od pozicije šipa u odnosu na čeličnu konstrukciju, korišćeno od 70 do 90 tona tereta.

Čelični elementi koji su bili utiskivani u tlo su bili prečnika 273mm i debljine lima 5,0mm. Utiskivanje je rađeno segmentno, gde su segmetni bili visine 1,0m i 0,85m, zbog slobodnog prostora ispod čelične konstrukcije, da bi se mogao odvijati nesmetan rad i manevrisanje.
Za utiskivanje šipova je korišćena presa od 100 tona, kao i pajner (IPE600) koji je bio oslonjen na dve stope (koze), koji se pozicionira na mesto iznad šipa koji se utiskuje i koji je služio kao podupirač o kog se odupirala presa, da bi se ostvarila potrebna sila u šipu.
Prvi segment je obrađen i napravljen u obliku šiljka radi lakšeg prodora u tlo. Nakon svakog utisnutog segmenta postavlja se drugi segment odozgo i vari se njihov spoj da bi se postigao kontinuitet šipa, kao i da ne bi došlo do prodora vode unutar cevi, koja se kasnije kontraktorski betonira i povezuje sa nadglavnom gredom ili temeljnom stopom.

U zavisnosti od hoda klipa, radi se parcijalno utiskivanje segmenata cevi, gde se nakon jednog utiskivanja postavlja panjić (čelična cev ispunjena drvetom) određene visine, i radnja se ponavlja dokle god se čelični segment ne utisne na ~15cm od tla, što je dovoljna visina da varilac može nesmetano da spoji sledeći element.

Da bi se ostvarila potrebna sila bilo je utiskivano ~13 segmenata, pa je dubina šipova iznosila ~11,0m. Dobijena sila u šipu se provera preko manometra koji se nalazi na pumpi za presu, i u zavisnosti od potrebne sile i prečnika klipa prese određuje se koliki je potreban pritisak u barima da bi se ostvarila tražena sila. U konkretnom slučaju je prečnik klipa prese iznosio 180mm pa je potreban pritisak iznosio 160bar = 40 tona. Broj potrebnih elemenata koji se utiskuje zavisi od geomehaničkih karakteristika tla i od tražene sile u šipu, pa se vrši povezivanje i utiskivanje segmenata dokle god se ne dobije tražena sila u šipu.

Geomehanički tim

Hvala Vam na poseti našoj internet stranici. Možete nas kontaktirati putem elektronske pošte i mi ćemo se potruditi da Vam odgovorimo u najkraćem roku. Takođe možete nas kontaktirati putem telefona ili nas zapratiti na nekoj društvenoj mreži.

Bulevar Zorana Đinđića 89
Beograd, Srbija 11000

office@gmtim.rs

+381 11 618 36 49

Vaša poruka je poslata. Hvala Vam!